Unik natur

Säterdalens ravinsystem med sina branta sluttningar är unikt för Sverige. Meterhöga ormbunkar, täta lövbuskage och prunkande örter ger tillsammans med det rika fågellivet ett närmast tropiskt intryck. Den täta lövskogen öppnar sig stundom för att ge plats åt böljande ängsbackar och betesmarker.

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Utmed ravinens sidor växer en djungelliknande lövskog med höga biologiska värden och en stor artrikedom.

Naturreservatet i Säterdalen bildades 2001.
Syftet med reservatet ska vara att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Det bästa sättet att uppleva Säterdalen är att vandra på den led som går längs med Ljusteråns stränder.

I reservatet gäller:
- Ej tillåtet att skada växande eller döda, -stående eller ikullfallna, -träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar
-Tack vare dispens från det förbud som gäller cykling och ridning i naturreservatet är det möjligt på ett par ställen att färdas igenom den unika naturmiljön med cykel och häst. Om du gör så titta noga på kartan.
- Ej tillåtet att köra motorfordon på barmark (se terrängkörningslagen)
- Under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Karta över Säterdalens naturreservat

Läs mer om Säterdalens naturreservat på lansstyrelsen.se