Praktisk information

Hitta hit

Säterdalen ligger i Säters kommun, bara ett par hundra meter från Säters centrala stadskärna.
Mellan staden och dalen passerar Riksväg 70 och järnvägsspåret.
Med bil: RV 70 sväng in till Säterdalen i Säters enda korsning med trafikljus, sedan över järnvägsspåret så är du strax vid den övre parkeringen.
Med tåg: gångavstånd från järnvägsstationen, följ Kungsvägen norrut ett par hundra meter.

Till fots från stadskärnan: följ gångtunneln från Järnvägsgatan, nedgång mittemot Sätergrillen och Turistbyrån.

Karta Säterdalen

Inför ditt besök -hur ser mobiltäckningen ut. Titta in på täckningskollen!

Parkering

Vid infarten till Säterdalen ligger Gruvplan, en stor grusyta för fri parkering. Härifrån promenerar du nedför backen till Säterdalen. Vid Gruvplan finns också en rastplats med informationstavlor om Säters kommun och en liten lekplats.

Det finns även en nedre parkering med ett begränsat antal p-platser, den nås via vägen från Gruvplan. Ingen p-avgift. Obs! Det är inte tillåtet att parkera på själva vägen i backen.

Särskilda p-platser för hcp-fordon/funktionsnedsatta finns nere i parken, till vänster om grindarna. För att komma dit, använd nedfarten under träportalen ”Säterdalen”.

Entrévägar

För gående från Gruvplan, järnvägsstationen eller centrum, för din egen säkerhet välj i första hand vägen under träportalen ”Säterdalen”. Vanlig biltrafik är inte tillåten här men nedfarten används för bilar med hcp-tillstånd och varuleveranser, samt veteranbilar på tisdagsträffarna. Vägen till nedre parkeringen är mindre lämplig för gående p g a mer biltrafik. Bägge nedfarterna har mycket stark lutning.

Hund

I Säterdalen ska din hund vara kopplad. 

Alla är välkomna, men hundar skall, av hänsyn till andra besökare, djurlivet som finns i ravinsystemet och fäboden, hållas kopplade.

Inne på fäboden går det lösa djur, pga detta får inte hundar eller andra djur följa med in till fäboden.  

Vänligen respektera detta.

WC

Toaletter finns i en byggnad på Spikholmen, bakom Dalstugans servering. Här finns också handikappanpassad toa och skötbord. På fäboden finns ett utedass.