Paddla på Runn

Upptäck Runns vackra sjösystem med kanot! Mer än 100 öar ger skärgårdskänsla och stor variation på en total yta av 64 km2.

Upptäck även Runns vackra sjösystem med kanot! Mer än 100 öar ger skärgårdskänsla och stor variation på en total yta av 64 km2.

Turförslagen täcker in olika delar av sjösystemet från Sundbornsån till Runn, Vikasjön, Liljansjön, Ösjön, Dalälven och Tunaån. Materialet består av en översiktsfolder att användas tillsammans med de 13 detaljbeskrivningarna. Turerna är av varierande karaktär och längd från en halvdag till 2 dagar. Inspireras av turförslagen och skapa din egen kombination.

Fler tips hittar du hos turistbyråerna.

* Översiktskarta med alla 13 turerna
* Förteckning med fakta om start-/slutpunkter, rastställen, kanotuthyrare mm
* Allmän information med praktiska tips
 

  
Läs mer om allemansrätten och naturreservaten
Allemansrätten ”inte störa – inte förstöra”

Naturreservat Falun: Runns Norra Öar

Naturreservat Borlänge: Tyskö – Nästö – Prästö, Lindön, Rostö – Nordanö, Frostbrunnsdalen


Ladda ner turförslag på Runn: