Bli delägare i Siljan Turism AB

Ett delägarskap innebär framförallt ett ställningstagande och ett synsätt: Turismen är en mycket viktig inkomstkälla och Siljansbygden behöver marknadsföring som sker i samverkan.
Destinationsmarknadsföring av Siljansbygden är det effektivaste sättet att skapa en slagkraftig marknadsföring och ett intressant produktutbud. STABs roll är med andra ord att
stärka Siljansbygden som besöksdestination och öka volymen spenderade pengar i bygden till fördel för delägare och Siljansbygdens utveckling. Och ju fler vi blir som kan verka tillsammans, desto fler marknader och kunder inom olika genren kan vi nå.
Marknadsföring = information + försäljning.

Ladda hem lämpliga dokument här:
Informationsblad delägare
Intresseanmälan, företag
Intresseanmälan, föreningar

För mer information kontakta:
Jonas Hillerström tel 0248-79 72 15
Andreas Nordkvist tel 0250-59 20 21