Bokningsvillkor för biljetter

Serviceavgift
På de flesta biljetter finns en serviceavgift. Denna serviceavgift återbetalas ej vid inställt evenemang.

Köpta biljetter kan inte återköpas
Du är som kund ansvarig för att, i samband med biljettköp, kontrollera att evenemang, datum, tid och pris stämmer med Din beställning.

En bokning kan ångras fram till dess att biljetterna är betalda. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Kunden är således bunden av sitt köp när betalning har skett. Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts inte i något fall.

Borttappade biljetter
Biljetten är en värdehandling. Borttappad, stulen eller på annat sätt förkommen biljett ersätts ej.

E-biljett (print@home)
E-biljett (Print at Home) är en värdehandling som Du ansvarar för. Den har samma värde som en vanlig biljett. Köpt biljett återlöses ej.

Endast biljetter med godkänd streckkod kan användas. Denna biljett måste skrivas ut i A4-format då annat format kan innebära att streckkoden ej kan läsas. Biljetten är därmed inte giltig. Godkänd streckkod medger inpassering en gång. Otillåten kopiering eller vidareförsäljning förbjuden.

Inställt evenemang
Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. På uppdrag av arrangör inlöser Siljan Turism biljetter till av arrangör inställt arrangemang. Eventuella serviceavgifter återbetalas ej i något fall. Serviceavgiften kan ingå i biljettens pris. Porto och eventuella avgifter tillkommer vid hemsändning av biljetter. Dessa återbetalas ej.

Lösenord och användar-id på Internet
Du är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt. Lämna aldrig ut användar-id och lösenord till någon annan person.

Personuppgifter
Vi följer personuppgiftslagen - PUL.
Läs mer om Personuppgiftslagen (PUL) hos Datainspektionen

Övrigt
Vi reserverar oss för eventuella programändringar. Gå in på www.siljan.se för aktuell information.

Vid ev. frågor kontakta oss via tel. 0248-79 72 00.