Integritetspolicy

Hos oss på Visit Dalarna värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Nedanstående information är en generell information till de som kan ha personuppgifter lagrade hos Visit Dalarna AB.

Maj 2018 trädde en ny lag i kraft GDPR (General data Protection Regulation) som stiftats av EU. Denna lag är till för att skydda Medborgarna i EU, och vem som äger rätten till personuppgifterna. Kortfattat så äger Individen rätten till sina egna personuppgifter, och vi som företag/organisation skall skydda dessa uppgifter från att hamna i orätta händer. Det är vår skyldighet att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter, om var dessa finns och hur de används.