Strategi 2030

Visit Dalarna har under hösten 2017 tagit initiativ till och genomfört en omfattande process, Strategi 2030. Processen liknar den som genomfördes för Strategi 2020 under 2008-2009, med syfte att att skapa en tydlighet för alla parter hur vi skall driva utvecklingen vidare.

Strategi 2030 bygger på de insikter som framkommit i ett omfattande arbete med besöksnäringens representanter, kommuner och övriga intressenter. Arbetet har genomförts genom lokala processer i alla kommuner, en central process vid Up to Date i november 2017 och genom ett analysarbete med vår samarbetspartner Graffmans och Kairos Future. Arbetet har utmynnat i 6 strategiska utvecklingsområden och 3 vertikala fokus-områden i det vi kallar Strategi 2030. Det färdiga strategidokumentet kommer att vara klart under december månad, texterna under denna sida som mål, teman och målgrupper uppdateras löpande.