Vandringslyftet Dalarna

Nu är det dags för nätverksträff nr 2 i Vandringslyftet Dalarna.

Träffens fokus ligger på själva infrastrukturen kring våra vandringsleder.

Inbjudan vänder sig i första hand till dig som arbetar med vandringsleder i en organisation som är ledhuvudman eller ansvarig för drift av leder, oavsett om det är ett företag, kommun, myndighet eller ideell förening.

Tid: tisdag 20 februari

Plats: Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Program för dagen

  1. 09.00 Registrering och fika
  2. 09.30 Sammanfattning från den första träffen
  3. 09.45 Kategorier/nivåer på våra vandringsleder
  4. 11.15 Basstandard på våra vandringsleder (Färgsättning och hur vi skyltar)
  5. 12.15 Lunch
  6. 13.15 Svårighetsgradering på våra vandringleder.
  7. 14.30 Fika
  8. 15.30 Avslutning

Anmäl dig här:

Anmälan till Vandringslyftet Dalarna nättverksmöte nr 2