Hållbar produktutveckling

Hållbarhet för besöksnäringen är en överlevnadsfråga. Ur marknadsperspektivet är det en nödvändighet – regioner,
destinationer och företag som inte upplevs som ansvarstagande
i ett hållbarhetsperspektiv väljs bort av konsumenterna.

För vår egen skull handlar det om att Dalarnas upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria. Att de är långsiktigt lönsamma och att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna.

Vi på Visit Dalarna arbetar med olika processer inom hållbar produktutveckling kopplat till olika produktområden, bl a inom vandring.

Vandringslyftet Dalarna
Inom produktområdet vandring inleddes den 30 november ett regionalt utvecklingsarbete med ett inledande seminarium ”Vandringslyftet Dalarna”

Seminariet lockade över 70 deltagare från hela Dalarna.

Syftet med seminariet var:

- Ta fram idéer till hur vi gemensamt kan utveckla våra vandringleder.

- Påbörja arbetet med att skapa ett nätverk för att hitta gemensamma arbetssätt och riktlinjer.

Under eftermiddagens workshop påbörjades ett utvecklingsarbetet med enorm kreativitet och intresset för att ingå i ett framtida nätverk var  mycket stort. 

Här kan du ta del av dagens presentationer:

Presentation Skåneleden, Region Skåne

Presentation Dalkarlsvägen, Föreningen Dalkarlsvägen

Presentation nätverksträff vandringsleder, Naturvårdsverket

Vandringslyftet Dalarna, Visit Dalarna AB

Statliga leder och Naturreservats vandringsleder, Länstyrelsen Dalarna

Är du intresserad av att veta mer, kontakta gärna Ulf Backeus, ulf.backeus@visitdalarna.se