Kort om Destination Dalarna

Destination Dalarna är ett frivilligt och öppet initiativ som samlar ett antal aktörer med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring. Vi har samlats för vi tror på Dalarna som region, som spännande varumärke och inte minst på alla de företag och idébärare som skall vara med när framtidens destinationer och besöksprodukter utvecklas.

Vår vision:
"Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion"