Besöksnäringen i Dalarna

Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Vår besöksnäring har en stark position och Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna Stockholm , Göteborg och Malmö.

Under hösten har det pågått ett stort och viktigt arbete – att tillsammans med er i näringen sätta ner foten kring hur Dalarna ska utvecklas som besöksregion. Vi har nu satt nya mål och strategier för 2030, både på regional och lokal nivå. 

Destinationsbolaget Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål vi nu tillsammans satt upp.

Nu siktar vi tillsammans mot 2030!

 

Aktuellt